Bảng danh sách so sánh
  • Tên mẫu sản phẩm
  • Sản phẩm
  • Độ nhạy
   (V/W)
  • TC of sensitivity
   (%/K)
  • Điện thế nhiệt
   (mV)
  • Vùng hoạt động có đường kính
   (mm)
  • Điện trở nhiệt
   (KΩ)
  • TC điện trở
   (%/K)
  • Hằng số thời gian
   (ms)
  • Điện áp nhiễu
   (nV/Hz1/2)
  • Công suất tương đương tiếng ồn
   (nW/Hz1/2)
  • Phát hiện chuẩn hóa (D*)
   (x108 cm*Hz1/2/W)
  • Nhiệt điện trở
  • Điện trở nhiệt
   (KΩ)
  • Giá trị β
   (K)
  • Góc nhìn
   (độ)
  • Cắt trên bước sóng
   (m)